Rok założenia: 1994

REGULAMIN świadczenia usług serwisowych przez firmę TELE-SERWIS

Regulamin

Wszelkie zmiany merytoryczne w regulaminie będą oznaczone datą korekty wpisu.
Oznacza to, że sprzęt dostarczony do naprawy jest diagnozowany tylko i wyłącznie w naszym zakładzie. Nie opieramy się na zewnętrznych sugestiach, diagnostyce i zaleceniach innych osób, firm czy porad internetowych.

Wyjątkiem są klienci, którzy proszą tylko o wymianę wskazanego przez nich elementu. Po wykonaniu takiej usługi nie testujemy sprzętu w zakładzie oraz nie udzielamy na nią gwarancji.

Wyjątkiem są uzgodnienia indywidualne z klientem.
NAPRAWA STANDARD - to koszt naprawy (usługa + części zamienne) do wysokości której naprawiamy sprzęt bez powiadamiania klienta o kosztach usługi. Jeżeli koszt naprawy będzie wyższy od wyznaczonego limitu to klient przed wykonaniem naprawy zostanie poinformowany o całkowitych kosztach usługi i będzie mógł podjąć decyzje co do dalszych losów swojego sprzętu. Rezygnacja z naprawy na tym etapie oznacza poniesienie kosztów sprawdzenia sprzętu (szczegóły w cenniku).
Opłata za zdiagnozowanie usterki pobierana jest w przypadku rezygnacji zleceniodawcy z usługi naprawy. Nie pobieramy opłaty diagnostycznej za sprzęty, których usterek nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Niektórzy twierdzą, że jest to opłata za "nic". Stracony pieniądz pobrany przez serwis a sprzęt nie naprawiony. Otóż aby poprawnie zdiagnozować usterkę i aby serwisant wykonujący usługę był pewny rzetelności tej diagnozy musi wykonać następujące procedury:
 • przygotować sprzęt do naprawy (rozkręcanie, odkurzanie, wyszukanie dokumentacji);
 • określić usterkę, przyczyny jej powstania, wytypować elementy, które należy wymienić;
 • jeżeli elementy są na stanie to nie ma problemu, jeżeli nie ma to należy je wyszukać i zamówić;
 • wymienić uszkodzone elementy na sprawne;
 • jeżeli wymiana przywraca wymaganą sprawność urządzeniu to należy go poddać testowaniu;
 • jeżeli testy przeszły pomyślnie a kwota za naprawę przekracza próg STANDARD (szczegóły w cenniku) to należy klienta poinformować o kosztach usługi;
 • jeżeli klient nie zgodzi się na naprawę za określoną cenę to serwisant musi przywrócić (zepsuć) naprawiane urządzenie do stanu pierwotnego.
Powyższy opis diagnozowania nie jest regułą i nie odnosi sie do wszystkich napraw. Są usterki statystycznie często powtarzające się, które nie potrzeba w opisany wyżej sposób diagnozować.
Po wykonaniu usługi dzwonimy do klienta na podany w zleceniu numer telefonu lub, w razie niemożliwości połączenia się, wysyłamy wiadomość sms.
Powoduje to utratę gwarancji. Ustalenie przyczyn może nastąpić na zasadzie odrębnej usługi.
Przez okres 14 dni od dnia skutecznego powiadomienia klienta przez serwis sprzęt naprawiony lub zdiagnozowany jest przygotowany do odbioru we wskazanych godzinach pracy zakładu. Przez ten okres czasu zakład ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Dbamy o jego bezpieczeństwo, stan techniczny i zewnętrzny. Po 14 dniach nieodebrania sprzętu z serwisu zakład może:
 • naliczać koszty składowania sprzętu (szczegóły w cenniku);
 • sprzęt zdiagnozowany z naprawy którego zrezygnował klient potraktować jako porzucony i przeznaczyć do utylizacji;
 • nie ponosić odpowiedzialności w przypadku kradzieży, uszkodzenia (np. zarysowania obudowy), klęsk żywiołowych (np. zalania, pożaru);
 • po 90 dniach przechowywania rozliczyć poniesione koszty naprawy i koszty składowania sprzętu;
Wyjątkiem od tej zasady są indywidualne uzgodnienia z klientem. Możliwe jest również, na życzenie klienta, dłuższe bezpieczne przechowywanie sprzętu jeżeli zostanie wpłacona kwota za naprawę na rachunek bankowy firmy lub w jakikolwiek inny sposób.
Przez okres 14 dni od dnia skutecznego powiadomienia klienta przez serwis sprzęt naprawiony lub zdiagnozowany jest przygotowany do odbioru we wskazanych godzinach pracy zakładu. Przez ten okres czasu zakład ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Dbamy o jego bezpieczeństwo, stan techniczny i zewnętrzny. Po 14 dniach nieodebrania sprzętu z serwisu zakład może:
 • naliczać koszty składowania sprzętu (szczegóły cenniku);
 • sprzęt zdiagnozowany z naprawy którego zrezygnował klient potraktować jako porzucony i przeznaczyć do utylizacji;
 • nie ponosić odpowiedzialności w przypadku kradzieży, uszkodzenia (np. zarysowania obudowy), klęsk żywiołowych (np. zalania, pożaru);
 • po 90 dniach przechowywania rozliczyć poniesione koszty naprawy i koszty składowania sprzętu;
Wyjątkiem od tej zasady są indywidualne uzgodnienia z klientem. Możliwe jest również, na życzenie klienta, dłuższe bezpieczne przechowywanie sprzętu jeżeli zostanie wpłacona kwota za naprawę na rachunek bankowy firmy lub w jakikolwiek inny sposób.
Przez okres 14 dni od dnia skutecznego powiadomienia klienta przez serwis sprzęt naprawiony lub zdiagnozowany jest przygotowany do odbioru we wskazanych godzinach pracy zakładu. Przez ten okres czasu zakład ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt. Dbamy o jego bezpieczeństwo, stan techniczny i zewnętrzny. Po 14 dniach nieodebrania sprzętu z serwisu zakład może:
 • naliczać koszty składowania sprzętu (szczegóły cenniku);
 • sprzęt zdiagnozowany z naprawy którego zrezygnował klient potraktować jako porzucony i przeznaczyć do utylizacji;
 • nie ponosić odpowiedzialności w przypadku kradzieży, uszkodzenia (np. zarysowania obudowy), klęsk żywiołowych (np. zalania, pożaru);
 • po 90 dniach przechowywania rozliczyć poniesione koszty naprawy i koszty składowania sprzętu;
Wyjątkiem od tej zasady są indywidualne uzgodnienia z klientem. Możliwe jest również, na życzenie klienta, dłuższe bezpieczne przechowywanie sprzętu jeżeli zostanie wpłacona kwota za naprawę na rachunek bankowy firmy lub w jakikolwiek inny sposób.
Udzielona gwarancja oraz okres jej trwania jest zaznaczona na wystawionym rachunku. Nie udzielamy gwarancji w przypadku gdy:
 • do wykonywanej usługi części zamienne są dostarczone przez klienta;
 • urządzenie naprawiane było zalane wodą;
Wszystkie sprzęty przyjmowane do naprawy podlegają wstępnej weryfikacji. Wstępna weryfikacja jest wykonywana podczas przyjęcia sprzętu do naprawy i jest bezpłatna. Serwisant przyjmujący sprzęt może odmówić przyjęcia sprzętu do naprawy lub wykonania usługi jeżeli:
 • stan zewnętrzny urządzenia wskazuje na bardzo złe warunki użytkowania (brudne, cuchnące, zawilgocone);
 • wykonywana była wcześniejsza, nieudolna próba naprawy przez osoby niewykwalifikowane;
 • zachowanie klienta jest roszczeniowe i niekulturalne;
 • klient nie akceptuje aktualnego regulaminu i cennika usług;
 • zakład nie będzie w stanie wykonać naprawy z powodu braku części zamiennych i dokumentacji technicznej;
 • zakład nie będzie w stanie wywiązać się z terminu narzuconego przez klienta;
 • bez podania przyczyny;
 
 
W przypadku skutecznej naprawy kwota ta jest zaliczana w koszt robocizny.
Zasadniczo i regulaminowo pokwitowanie powinno być zwracane przy odbiorze sprzętu pozostawionego do naprawy. Zdarzają się jednak często takie przypadki:
 • klient zapomniał pokwitowania;
 • klient nie może znaleźć pokwitowania;
 • odbiór sprzętu dokonuje inna osoba (np. ktoś z rodziny, znajomy), który nie dysponuje pokwitowaniem;
W takiej sytuacji jesteśmy wyrozumiali i nie robimy problemów. Klient otrzyma swój sprzęt jeżeli potwierdzi dane, które podał w trakcie zlecenia.
 • nazwisko;
 • nr telefonu;
 • rodzaj, markę sprzętu;
 Jeżeli konsument dokonał zakupu w stacjonarnym sklepie, to zgodnie z polskim prawem sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać.
Podstawa prawna: art. 463–470 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) a rt. 692–694 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części udzielonych przez nas informacji z obowiązującym prawem deklarujemy bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego zapisu, gdyż może być on jedynie wynikiem błędu, a nie celowym działaniem.

Regulamin jest wywieszony w zakładzie w widocznym miejscu jak i również udostępniony na stronie internetowej firmy. Podczas przyjęcia sprzętu do naprawy klient nie otrzymuje do podpisu żadnego dokumentu potwierdzającego zaznajomienie się z niniejszym regulaminem.

Wszelkie nieścisłości i wątpliwości staramy się rozstrzygać polubownie na korzyść klienta.

ZAKŁAD SERWISOWY ELEKTRONIKI  "TELE-SERWIS"    PL-43382 Bielsko-Biała    ul. Cieszyńska 394   tel.: +48 33 4966499    tel.: +48 602332446