Rok założenia: 1994

FIRMA

Konkurencja

Uznajemy uczciwą konkurencję za naturalny czynnik przyczyniający się do rozwoju naszej firmy. Zdobywamy Klientów opierając działania na zaletach naszej oferty usługowej bez podważania wiarygodności konkurencji.
Konkurencję traktujemy jako bodziec do udoskonalenia naszych usług. Nasze profesjonalne podejście charakteryzuje się szacunkiem wyrażonym wobec konkurencji, rozumiemy wspólny interes branży i nie mówimy negatywnie o firmach konkurencyjnych.
Zdobyte w sposób legalny informacje o konkurencji wykorzystujemy do użytku wewnętrznego.
Nie wymieniamy informacji z konkurencją odnośnie cen, udziału w rynku lub jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby ustawę o nieuczciwej konkurencji.
W kontaktach z Klientami nie posługujemy się nazwami konkurencyjnych firm.

ZAKŁAD SERWISOWY ELEKTRONIKI  "TELE-SERWIS"    PL-43382 Bielsko-Biała    ul. Cieszyńska 394   tel.: +48 33 4966499    tel.: +48 602332446