Cennik usług

Ponadterminowe składowanie sprzętów

Dotyczy składowania sprzętów nieodebranych przez klienta powyżej 30 dni od dnia zgłoszenia.
Koszt 0,5% ceny usługi naliczany będzie od ustalonego dnia odbioru.